Spridningsberäkningar

Under våren 2023 byter förbundet modellsystem för spridningsberäkningar från ALARM till SIMAIR. 
På grund av modellsystembyte och personalbyte är det i dagsläget tyvärr inte möjligt att beställa en spridningsberäkning av oss och det kommer att dröja ett tag. Vi kommer att meddela på denna sida när det är möjligt att börja beställa spridningsberäkningar av oss igen.

Företag och kommuner i Västra Götaland kan beställa en spridningsberäkning av oss.


En spridningsberäkning kan visa hur olika utsläppskällor påverkar halten av olika luftföroreningar i ett område. 
Beräkningarna används bland annat för att undersöka hur halterna i utomhusluften förhåller sig till gränsvärden enligt miljölagstiftningen. Det går även att göra beräkningar på hur luftkvaliteten blir med olika utsläppsscenarier eller skorstenshöjder.


Exempel på när spridningsberäkningar kan användas:

  • vid planering av en ny förskola eller skola för att se halten av partiklar och kväveoxider i det tänkta området
  • vid planering av en ny fjärrvärmeanläggning för att se halten av kväveoxider i närområdet
  • vid omprövning av miljövillkor, nybyggnation eller ombyggnation av en industriell verksamhet 

Resultaten från spridningsberäkningen sammanställer vi i en rapport.

Vilka uppgifter behöver vi från er för att kunna göra en spridningsberäkning?

Information kommer inom kort.


Modellsystem
Vi har tidigare använt oss av modellsystemet ALARM för spridningsberäkningar men har nu upphandlat modellsystemet SIMAIR från SMHI. Mer information kommer längre fram.

Beställ spridningsberäkning
Kontakta oss via e-post för att beställa en spridningsberäkning: info@luftivast.se

OBS! Under övergångsfasen när vi byter modellsystem kan vi tillfälligt inte göra spridningsberäkningar.
Kontakta oss för mer information.

Pris
För medlemmar: 1000 kr/timme + moms.
För ej medlemmar: 1500 kr/timme + moms.