Exempel på spridningsberäkningar som vi kan göra 

Ny förskola eller skola 

Vi kan visa halten av  partiklar och kväveoxider vid planering av en ny förskola eller skola. Det är viktigt att skolbyggnader placeras på en bra plats. Luftkvaliteten är  bättre en bit ifrån trafiklederna.

Nytt värmeverk

Vi kan visa på en karta hur luftens innehåll av kväveoxider blir i närheten av en fjärrvärmeanläggning.

Utbyggnad av industri 

Vid omprövning av miljövillkor eller förändring an en industri kan vi göra en spridningsberäkning för till exempel lösningsmedel.

Lukt

Vi kan även göra spridningsberäkningar för lukt från tex ett slakteri eller en avfallsanläggning