Årliga mätrapporter 

Luftrapport2020.pdf
Luftrapport 2019.pdf
Luftrapport2018.pdf
Luftrapport2017.pdf
Luftrapport2016.pdf
Luftrapport2015.pdf
Luftrapport2014.pdf
Luftrapport2013.pdf
Luftrapport2012.pdf
Luftrapport2011.pdf
Luftrapport2010.pdf
Luftrapport2009.pdf

Kontrollstragtegi för utomhusluft.
Här kan du läsa vad vi planerar att mäta de närmste 5 åren 

Kontrollstrategi2021.pdf

Specialrapporter 
NOx och PM10 i Västra Götaland 2010 och 2011

NOxPM10-2014.pdf

Årsredovisning och Stadgar

ÅRSREDOVISNING2020.pdf
Stadgar för Luft i Väst.pdf

Protokoll 
Årsmöten

Protokoll17maj2021.pdf
Protokoll 4maj2017.pdf
Protokoll 27maj2020.pdf
Protokoll 29april2016.pdf
protokoll 26april2019.pdf
Protokoll 8maj2015.pdf
Protokoll 3maj2018.pdf
protokoll 8maj2014.pdf

Protokoll
Styrelse 

styrelsen 2021-04-16.pdf
styrelsen 2021-05-25.pdf
Styrelsen 20211126.pdf
protokoll27 mars 2020.pdf
Styrelsen april2020.pdf
Styrelsen 11juni2020.pdf
Styrelsen 29mars2019.pdf
Styrelsen10maj2019.pdf
Styrelsen 27sept2019.pdf
Styrelsen 3maj2018.pdf
Styrelsen 21juni2018 .pdf
Styrelsen 19okt2018.pdf