Årliga mätrapporter 

Luftrapport2021 .pdf
Luftrapport2020.pdf
Luftrapport 2019.pdf
Luftrapport2018.pdf
Luftrapport2017.pdf
Luftrapport2016.pdf
Luftrapport2015.pdf
Luftrapport2014.pdf
Luftrapport2013.pdf
Luftrapport2012.pdf
Luftrapport2011.pdf
Luftrapport2010.pdf
Luftrapport2009.pdf

Kontrollstragtegi för utomhusluft.
Här kan du läsa vad vi planerar att mäta de närmste 5 åren 

Kontrollstrategi2022.pdf

Specialrapporter 
NOx och PM10 i Västra Götaland 2010 och 2011

NOxPM10-2014.pdf

Årsredovisning och Stadgar

ÅRSREDOVISNING2021.pdf
Stadgar för Luft i Väst.pdf

Protokoll 
Årsmöten

Protokoll17maj2021.pdf
Protokoll 4maj2017.pdf
Protokoll 27maj2020.pdf
Protokoll 29april2016.pdf
protokoll 26april2019.pdf
Protokoll 8maj2015.pdf
Protokoll 3maj2018.pdf
protokoll 8maj2014.pdf

Protokoll
Styrelse 

Styrelsen11 feb 2022.pdf
Styrelsen16 mars 2022 .pdf
Styrelsen1april 2022 .pdf
styrelsen 2021-04-16.pdf
styrelsen 2021-05-25.pdf
Styrelsen 20211126.pdf
protokoll27 mars 2020.pdf
Styrelsen april2020.pdf
Styrelsen 11juni2020.pdf
Styrelsen 29mars2019.pdf
Styrelsen10maj2019.pdf
Styrelsen 27sept2019.pdf
Styrelsen 3maj2018.pdf
Styrelsen 21juni2018 .pdf
Styrelsen 19okt2018.pdf