Kontakt


Kontakta oss gärna om du har några frågor om vår verksamhet eller önskar bli medlem!


Verkställande tjänsteman

Mona Sällström
E-post: info@luftivast.se
Tel: 073 - 855 65 03
Jag är anställd av förbundet för att genomföra förbundets verksamhet i enlighet med styrelsens beslut och förbundets stadgar. Det innebär exempelvis att utföra spridningsberäkningar, göra objektiva skattningar, planera förbundets mätningar och övriga aktiviteter tillsammans med förbundets arbetsgrupp, sköta administrationen och vara kontaktperson för förbundet. Jag är bland annat utbildad inom miljö- och hälsoskydd och geokemi och har tidigare arbetat i flera år inom miljöområdet som inspektör, handläggare och forskningsingenjör på kommuner, länsstyrelse och universitet.


Ordförande i styrelsen
Gunnar Lidell
E-post: gunnar.lidell@hotmail.se
Tel: 070 - 336 40 08

Postadress
Luftvårdsförbundet för västra Sverige
c/o Mona Sällström
Mellby 59
686 91 Sunne