Luft i Väst


Luftvårdsförbundet för västra Sverige, Luft i Väst, är ett av två luftvårdsförbund i Västra Götaland och har sitt säte i Vänersborg.  Förbundet har 60 medlemsorganisationer varav 38 kommuner, 20 företag, en myndighet och en region. 

Vår huvuduppgift är att inom medlemsområdet mäta, beräkna, sammanställa och rapportera utomhusluftens kvalitet i enlighet med gällande lagstiftning och miljökvalitetsnormer.

I menyn till vänster finns våra undersidor där du kan läsa mer om vår verksamhet och få tillgång till våra rapporter.
Där finns även en faktasida med generell information om luftkvalitet, lagstiftning och miljökvalitetsnormer.  

Luften i din kommun
Om din kommun är medlem hos oss hittar du en rapport med en sammanställning av kommunens luftkvalitet på vår sida Rapporter och skrifter under rubriken Rapporter per kommun.

På gång inom förbundet
Information om aktuella aktiviteter, händelser eller nyheter som rör Luft i Västs verksamhet hittar du på sidan Aktuellt.