Rapportering till Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har skickat ett mail till alla kommuner att rapportera luftkvalitetsdata för 2019. Luft i Väst sköter denna rapportering år alla medlemskommuner. Vi rapporterar även den objektiva skattningen för de kommuner där mätning inte görs.