Rapportering av luftkvalitetsdata för 2020

Naturvårdsverket har bett att Sveriges kommuner att rapportera luftkvalitetsdata för 2020. För Luft i Västs medlemskommuner kommer Luft i Väst att sköta rapporteringen. Vi kommer även att göra den objektiva skattningen för de ämnen där det inte finns mätningar.