Informationen för alla kommuner uppdaterad

Nu är informationen för alla kommuner uppdaterad med mätningar och beräkningar som gjordes under 2020. För varje kommun har objektiv skattning gjorts och skickats in till Naturvårdsverket. Det som skickas in är samma PDF som man kan läsa nedan för varje kommun.