Beställa spridningsberäkning

För att kunna göra en spridningsberäkning i ett område med mycket trafik behöver vi få aktuella eller framtida trafikmängder.
För en spridningsberäkning på utsläppen från en industri eller värmeverk behöver vi uppgifter på skorstenshöjd, flöde, temperatur och föroreningshalt. Vi kan också göra beräkningar på olika skorstenshöjder för att få en godtagbar halt i omgivningen.
Om källan inte är en skorsten utan mer diffusa utsläpp från en byggnad eller en yta går det också bra att räkna på. Det kan tex vara ett upplag eller en byggnad med utsläpp en flera ventiler.


Beställa vindros eller vinddata

Vi kan göra en vindros på valfri plats i Västra Götaland. Du kan också beställa vinddata.


Pris 

En spridningsberäkning kostar för medlemmar 900 kr/timma + moms 
För ej medlemmar 1100 kr/timma + moms

Man kan enkelt bli medlem vid intresse 

Kontakta oss info@luftivast.se eller telefon  0703 490093